ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ

λευκό νυφικό: ένδειξη αγνότητας.
Οι μελλόνυμφοι στέκονται όρθιοι ὁ ένας δίπλα στον άλλο: συμβολίζει την ισοτιμία των δύο φύλλων. Είναι και οι δύο «σύζυγοι» δηλ. κάτω από τον ίδιο εκούσιο ζυγό. Το τραπέζι μπροστά από το ζευγάρι έχει θέση Αγίας Τράπεζας. Πάνω σ' αυτό τοποθετούνται το Ευαγγέλιο, τα δακτυλίδια και τα στέφανα. Ο κουμπάρος: o επίσημος μάρτυρας του μυστηρίου.
Ο χορός του Ησαΐα : εκφράζει την αιωνιότητα, το αιώνιο δηλ. ταξίδι των συζύγων, τα πρώτα βήματα τους στην κοινή ζωή..
το δακτυλίδι συμβολίζει την προσφορά του ενός συζύγου προς τον άλλον. Η ανταλλαγή των δακτυλιδιών από τον κουμπάρο συμβολίζει την αλληλοσυμπλήρωση των συζύγων και την υπόσχεση σεβασμό του ενός στον άλλο.
Ο ιερέας συμπλέκει τα χέρια των νεόνυμφων. Η σύναψη αυτή συμβολίζει την αιώνια ένωση του ζευγαριού. Δεν επιτρέπεται να λύσουν μόνοι τους τα χέρια, αλλά περιμένουν να το κάνει ο παπάς.
το ποτήρι συμβολίζει το κοινό ποτήρι της ζωής, πού θα το πιούν μαζί, σαν υπόσχεση συμμετοχής στα ευχάριστα και στα δυσάρεστα της ζωής. ρύζι και ροδοπέταλα, για να ριζώσει και να ανθεί η ευτυχία τους

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Άνοιγμα Οικογενειακής Μερίδας λόγω γάμου

Αρμόδια Υπηρεσία: Οικείος Δήμος ή Κοινότητα
Δικαιολογητικά

 • Αίτηση / υπεύθυνη Δήλωση (χορηγείται από την υπηρεσία και το Κ.Ε.Π.)
 • Αστυνομική Ταυτότητα
 • Εξουσιοδότηση σε περίπτωση που δεν παρευρεθεί ο ίδιος
 • Αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων δύο (2) ετών
 • Αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ/ΟΤΕ
 • Πιστοποιητικό Γέννησης
 • Ληξιαρχική Πράξη Γάμου
 • Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης

Άνοιγμα Οικογενειακής Μερίδας λόγω γάμου

Αρμόδια Υπηρεσία: Οικείος Δήμος ή Κοινότητα
Δικαιολογητικά

 • Αίτηση / υπεύθυνη Δήλωση
 • Επίδειξη των δύο αστυνομικών ταυτοτήτων
 • Για θρησκευτικό γάμο, βεβαίωση της εκκλησίας θεωρημένη από τη Μητρόπολη
 • Για πολιτικό γάμο, δήλωση Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας για την τέλεση του πολιτικού γάμου
 • Άδεια παραμονής (για τους αλλοδαπούς).

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ:
Η δήλωση πρέπει να γίνει σε διάστημα 40 ημερών από την ημερομηνία τέλεσης του γάμου. Αν η δήλωση γίνει μέσα σε 3 μήνες μετά την παρέλευση των 40 ημερών, επικολλάται χαρτόσημο 4,40 €, ενώ μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής (40 μέρες + 3 μήνες) επικολλάται χαρτόσημο 13,5 €.

Πολιτικός Γάμος

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση (ο Δήμος).
 • Ληξιαρχική Πράξη γεννήσεως και των δύο
 • Υπεύθυνη Δήλωση όπου βεβαιώνεται ότι: ο μελλόνυμφος δεν έχει κώλυμα για γάμο , ότι είναι κάτοικος ταδε Δήμου και τελεί πρώτο γάμο ή δεύτερο κ.λπ
 • Για ανήλικους κάτω των 18 ετών, χρειάζεται δικαστική απόφαση
 • Διαζευκτήριο για τους χωρισμένους ή ληξιαρχική πράξη θανάτου σε περίπτωση χηρείας
 • Δημοσίευση σε Εφημερίδα (δύο φύλλα, ένα για τον καθένα).
 • Παράβολο των 15 ευρώ από δημόσιο ταμείο
 • κατάθεση της αίτησης και την παραλαβή της άδειας γίνεται μόνο από τον ενδιαφερόμενο με την ταυτότητα του.>
 • Σύμφωνα με τον καινούργιο Νόμο περί ισότητας, οι μελλόνυμφοι είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν πριν από το γάμο το επώνυμο των τέκνων που θα γεννηθούν ( όχι πάνω από δύο επώνυμα).
 • Οι Κύπριοι πρέπει να φέρουν πιστοποιητικό ελευθερίας, ληξιαρχική πράξη γεννήσεως, αίτηση, εφημερίδα
 • Έλληνες του εξωτερικού :δημοσίευση του γάμου σε μία ημερήσια Αθηναϊκή εφημερίδα, αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, εξουσιοδότηση, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από τον Πρόξενο του Ελληνικού Προξενείου, ληξιαρχική πράξη γέννησης (Διαζευκτήριο ή Ληξιαρχική πράξη θανάτου, εφόσον συντρέχουν λόγοι). Τα ονόματα στην Εφημερίδα θα είναι με ελληνικά γράμματα.
 • Οι Αλλοδαποί πρέπει να φέρουν
  1. Βεβαίωση του Προξενείου τους στην Ελλάδα, ότι δεν έχουν κώλυμα γάμου (μεταφρασμένη στα Ελληνικά).
  2. Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως (μεταφρασμένη στα Ελληνικά).
  3. Ημερήσια εφημερίδα (2 φύλλα, ένα για τον καθένα).
  Άδεια παραμονής ή κάρτα προσωρινής άδειας παραμονής,
πολιτικός τελείται οποιαδήποτε μέρα κατόπιν συνεννοήσεως με τον δήμο. Συνήθως καθημερινές και όχι Σαββατοκύριακα

Θρησκευτικός Γάμος

Οι διαδικασίες αυτές γίνονται το πολύ 6 μήνες πριν την ημερομηνία του γάμου, γιατί όλα τα πιστοποιητικά που εκδίδονται έχουν διάρκεια επίσημης χρήσης 6 μηνών. Επίσης επειδή κάποια από αυτά που αναφέρονται παρακάτω μπορεί να διαφοροποιούνται από ενορία σε ενορία, είναι καλό να συνεννοηθείτε πρώτα με τον ιερέα της ενορίας όπου θα γίνει ο γάμος.

 • Πιστοποιητικό γέννησης παραλαμβάνεται από τον Δήμο όπου ανήκει η οικογενειακή μερίδα των γονέων. Η διαδικασία μπορεί να γίνει με κατά τόπο επίσκεψη στον εν λόγω Δήμο ή μέσω των ΚΕΠ.
 • Υπεύθυνη δήλωση με δύο μάρτυρες για τον καθένα. Έκαστος του ζευγαριού συνοδευόμενος από δύο μάρτυρες επισκέπτεται την ενορία του. Οι μάρτυρες οι οποίοι δε θα πρέπει να είναι συγγενείς πρώτου βαθμού και ο ίδιος ο μελλόνυμφος δηλώνουν υπεύθυνα ότι ο μελλόνυμφος δεν είναι παντρεμένος. Εάν έχει προηγηθεί άλλος γάμος (πολιτικός γάμος ή χηρεία) θα πρέπει να έχουν μαζί τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
 • Δημοσίευση της αναγγελίας του γάμου σε εφημερίδα, το νωρίτερο 3 μήνες πριν και το αργότερο 15 μέρες πριν
 • Παράβολο χαρτοσήμου των 15ευρώ, από την εφορία για την Αρχιεπισκοπή που ανήκει η ενορία, την οποία θα επισκεφτούν έχοντας μαζί ένα φύλλο της εφημερίδας με την αναγγελία του γάμου, τα πιστοποιητικά αγαμίας, τις ταυτότητές και το παράβολο. Εκεί θα επικυρώσουν τα πιστοποιητικά αγαμίας.
 • Στη συνέχεια πηγαίνουν στην εκκλησία που θα γίνει ο γάμος και εκεί ο ιερέας θα ετοιμάσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα. Εκεί θα υπογράψουν την αμετάκλητη δήλωση για τα επώνυμα των τέκνων.
 • Μετά από αυτό πρέπει να πάτε στην Αρχιεπισκοπή που ανήκει η εκκλησία που θα γίνει το μυστήριο για τα τελευταία διαδικαστικά θέματα
γάμοι δεν γίνονται στις ακόλουθες περιόδους:
 • 18/12 - 25/12
 • 06 & 07/01
 • Από την Κ. Δευτέρα μέχρι το Πάσχα
 • Τα Ψυχοσάββατα
 • Του Αγίου Πνεύματος
 • 06/08-15/08
 • 29/08
 • 14/9 (Του Σταυρού)
Δήλωση γάμου - Δικαιολογητικά
α. Aίτηση / υπεύθυνη Δήλωση (χορηγείται από την υπηρεσία και το Κ.Ε.Π.)
β. Αστυνομική Ταυτότητα
γ. Ληξιαρχική Πράξη Γάμου